Card image cap

BIM (Building Information Modelling)

Door het gebruik van BIM worden niet alleen tijd, maar ook kosten bespaard. Alle benodigde informatie, van (bouw)tekeningen, plattegronden tot gevelaanzichten en de kleinste details, komen altijd overeen, omdat deze worden verwerkt en aangepast vanuit één visueel model.

Binnen een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om tot de uiteindelijke totstandkoming van het bouwwerk te komen. De omgeving is continu in beweging en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen verschuiven regelmatig. Door de grote hoeveelheid betrokken partijen, de hoeveelheid gegevens binnen een bouwproject en de dynamiek daarvan, is de kans op faalkosten fors.

Eén van de uitgangspunten van werken met BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw. Het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM-model dient hierbij als ondersteuning. Tevens worden de rollen van de diverse belanghebbenden gefaciliteerd. Dit alles maakt BIM dé oplossing om alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces te kunnen opslaan, gebruiken en beheren. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien wijzigingen die een ander aanbrengt. Hierdoor is de informatie gedurende het bouwproces te allen tijde actueel en voor alle betrokkenen beschikbaar. Na de oplevering staat het as-built-model ter beschikking voor onderhoudsdoeleinden.

De voordelen van het werken met BIM:

*Het gebruik van BIM is meer dan alleen het visualiseren van een gebouw. De kennis van alle betrokken partijen wordt gebruikt bij het realiseren en concreet maken van het model, waardoor samenwerken naar een hoger niveau wordt getild. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze en met wederzijds begrip met diverse partijen samen te werken;

*Mogelijke conflicten of obstakels worden vooraf en dus in een vroeg stadium geconstateerd en ondervangen;

*De opdrachtgever krijgt direct een goed driedimensionaal beeld van het eindresultaat;

*Het risico op faalkosten wordt in zeer grote mate gereduceerd; 

*De kwaliteit van werk wordt verhoogd.

   BEWUSTE BOUWERS

   DIJKHAM bouw verbetert continue, zo ook op de aandachtgebieden milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid op de bouwplaats en de omgeving. Om deze verbeteringen extra kracht bij te zetten is DIJKHAM bouw in 2020 bedrijfsdeelnemer geworden bij Bewuste Bouwers.

   Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Hiervoor hebben zij een gedragscode vastgesteld waar alle aangesloten bouwbedrijven zich aan committeren.

   Voor onze opdrachtgevers heeft deelname aan Bewuste Bouwers o.a. als meerwaarde dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt en dat er een goede communicatie is tussen DIJKHAM bouw en de omgeving. Hierdoor profileert de opdrachtgever zich positief tijdens de bouwfase.

   Meer over Bewuste Bouwers

   Card image cap
   Card image cap


   BREEAM

   BREEAM is de Building Research Establishment (BRE) Environmental Assessment Method. BREEAM is een beoordelingsmethode om de milieu belasting van gebouwen te bepalen. Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft het aan welk prestatieniveau een gebouw heeft.

   De BREEAM-NL beoordelingsmethode is tegenwoordig niet meer weg te denken bij het bouwen van distributiecentra- en koelvrieshuizen. Het BREEAM duurzaamheidscertificaat wordt verleend op basis van een onafhankelijke beoordelingsmethode variërend van een ster tot vijf sterren. In de logistiek is BREEAM ongekend populair waarbij uitgaand van de energie neutrale en het streven naar ‘gasloze; panden, ‘Outstanding’ de norm is.

   Erkend leerbedrijf

   DIJKHAM bouw is een erkend leerbedrijf, een titel om trots op te zijn! Wij zijn officieel erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Iedere vier jaar beoordeelt SBB onze erkenning opnieuw, waarbij DIJKHAM bouw moet voldoen aan de door SBB gestelde voorwaarden voor erkenning. Daarbij worden ook onze praktijkbegeleiders volgens de gestelde richtlijnen gekwalificeerd en geschoold. Zij nemen een begeleidende en opleidende rol op zich, brengen vakkennis over en stimuleren de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar leerproces en het functioneren als medewerker. De praktijkopleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt, die hij of zij ook zal tegenkomt in het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. 

   Het doel van onze samenwerking met SBB is het binden van jonge, gemotiveerde MBO studenten aan DIJKHAM bouw, in de hoop dat zij na het afronden van de opleiding hun carrière als DIJKHAMMER zullen starten! Leerlingen zijn tenslotte de toekomst én onze potentiële nieuwe collega's. Bij DIJKHAM bouw bieden wij leerlingen een goede en veilige werkplek, waar zij oefenen met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor de student in opleiding is. Een erkende praktijkbegeleider leidt en coacht de student op de werkvloer. Dit wordt op een leuke en actieve manier gedaan; iedere student is vanaf dag één een collega en onderdeel van ons hechte team. Zo leert de leerling DIJKHAM bouw écht kennen, omdat een baan meer dan werken alleen is!

   Card image cap